ݻ         ݾ   ̩  
ڹ˻

ڡ(); ϴ(); ϴ; ũ(); ص(); ġ(扑); (); ̸(٣); Ĺ ( )
() + (ĥ)
2ȹ (6ȹ)   unsophisticated  ܫʪ  pō, piáo, pǔ
(ڵ) ܴ ׸.
(ڷ) ٹ .
() ٹҾ . .
[ ھ ....]

ġ(); (); ٸ(); ϴ; ϴ(); θ(Ϣ); (); ִ()
() + Ϣ(Ա)
3ȹ (5ȹ)   divine  󡤪ʪ  zhān, zhàn 
() Ͽ ڸ . .
() .
() Ͽ .
[ ھ ....]
Copyright © 2002 by Zonmal.com All Rights Reserved.