ơ( ); ޹(); ͸(); ͸(Ϻ)
(÷) + 夂(ġ)   [ ü : 麦 ]
0ȹ (11ȹ)   barley  Ы߫㫯મ  mài 


(ư) ¤.
(Ʊ) .
(Ƴ) .
[ ھ ....]
3
ȹ

͡()
() + 弋(ֻ)  [ : 䴬 ]
3ȹ (14ȹ)   bran of barley  諯મ 

()
() + ()  [ : 䴭 ]
3ȹ (14ȹ)   cái

(餅)
() + ߣ()  [ : 䴮 ]
3ȹ (14ȹ)   shàn

ζ(˳)
() + (Ұ)  [ : 麧 ]
3ȹ (14ȹ)   broken barley  ġĪ֪શ  gē, hé, xié

() ( )
() + (Ҹ)  [ : 𪌁 ]
3ȹ (14ȹ)   awn  ܫΪ  máng

Ź(ܿ)
() + 乇(ŹŹ)  [ : 𪌂 ]
3ȹ (14ȹ)   tuō
4
ȹ

Ȧ(ܿ)
() + ڨ()  [ : 䴯 ]
4ȹ (15ȹ)  

ӡ()
͡() (䴬 )
  [ : 䴰 ]
4ȹ (15ȹ)   shū, shú, yì

ʡ ()
() + ()  [ : 麨 ]
4ȹ (15ȹ)   flour of steamed  竦મ  chǎo

Ρб()
() + (ƺ)  [ : 麩 ]  [ ü : 麸 ]
4ȹ (15ȹ)   wheat bran  աժ 
麩豉(ν) б .
麩() ӿ ִ ܹ.
麩() 翡 а縦 .

а(); [] (飩)
() + 丏()  [ : 麪 ]
4ȹ (15ȹ)   wheat flour  ٫󡤫󡤪મ  miàn
麪(麹) 縮 . .
麪() .
麪() .

а(); (麪 )
  [ : 麫 ]  [ ü : 面 ]
4ȹ (15ȹ)   miàn

(-)
() + Ү(ȳ)  [ : 𪌅 ]
4ȹ (15ȹ)  

š ()
  [ : 𪌆 ]
4ȹ (15ȹ)  

(𪍑)
() + (ٺ)  [ : 𪌈 ]
4ȹ (15ȹ)   parched  ҡમ 

Ρ()
() + ()  [ : 𪌉 ]
4ȹ (15ȹ)   dǒu

()
  [ : 𪌊 ]
4ȹ (15ȹ)   yeast  ġ  niè
5
ȹ

Ÿ(ܿ); ()
() + 它(ٸŸ)  [ : 䴱 ]
5ȹ (16ȹ)   tuō, tuó

а(麪); Ұ(ڷ)
() + ()  [ : 䴲 ]
5ȹ (16ȹ)   wheat flour  ޫġમ 

Ȱ ̸(٣)
() + ()  [ : 䴳 ]
5ȹ (16ȹ)   huá, hè

ø(黏)
  [ : 䴴 ]
5ȹ (16ȹ)   glutinous millet  竦  tiè

Ρб() (麩 )
  [ : 麬 ]
5ȹ (16ȹ)  

(); 麸(麪麭); а
() + ()  [ : 麭 ]
5ȹ (16ȹ)   bread  ۫ʪ  pào

š(); ()
() + ()  [ : 麮 ]
5ȹ (16ȹ)   barley gruel  硤મ 

š(ܿ)
() + (Ŭ)  [ : 𪌖 ]
5ȹ (16ȹ)   cake  硤 

()
() + ܧ()  [ : 𪌚 ]
5ȹ (16ȹ)   móu
6
ȹ

(ܿ)
() + 并(츦)  [ : 䴵 ]
6ȹ (17ȹ)   bǐng

(ٽ) ( )
() + ()  [ : 麯 ]
6ȹ (17ȹ)  

; () (ͯ )
() + ٿ(ҿ)  [ : 麰 ]
6ȹ (17ȹ)   barley  ܫમ  móu

(餅)
() + ()  [ : 𪌢 ]
6ȹ (17ȹ)   tóng

ݡ ζ()
() + ()  [ : 𪌣 ]
6ȹ (17ȹ)  
7
ȹ

(); ()
() + 夆()  [ : 䴶 ]
7ȹ (18ȹ)   péng

ȥ()
  [ : 䴷 ]
7ȹ (18ȹ)   hún

Ρ()
() + ݡ(̻ܺ)  [ : 䴸 ]
7ȹ (18ȹ)  

Ρб() (麩 )
  [ : 麱 ]
7ȹ (18ȹ)  

ѡ()
() + (Ÿ)  [ : 麲 ]
7ȹ (18ȹ)   barley flour  󡤪મ  xiàn

ߡ¤()
() + 肙(屸)  [ : 𪌭 ]
7ȹ (18ȹ)   barley straw  󡤪મ  juān

()
() + (𷡻)  [ : 𪌮 ]
7ȹ (18ȹ)   shā

֡() (𪍛 )
  [ : 𪌯 ]
7ȹ (18ȹ)  

Сζ ()
() + 孛(캰)  [ : 𪌰 ]
7ȹ (18ȹ)  

()
() + (̷ο︮)  [ : 𪌱 ]
7ȹ (18ȹ)   barley wine  ꡤમ 

(); ()
() + 寽(ҷ)  [ : 𪌳 ]
7ȹ (18ȹ)   barley flour  顤મ  luò
8
ȹ

д()
() + (Ű)  [ : 䴹 ]
8ȹ (19ȹ)   guǒ, huà

Ρа綱(ܿ)
() + 咅(ħ)  [ : 䴺 ]
8ȹ (19ȹ)   wheat flour cake  ۫મ  bù, cǎi, chàn

()
(̷ο︮) + ()  [ : 䴻 ]
8ȹ (19ȹ)   parched barley  ꡤમ 

ܡ()
() + 戔()  [ : 䴼 ]
8ȹ (19ȹ)   chǎn, chàn

()
() + ()  [ : 䴽 ]
8ȹ (19ȹ)   pí, bài

()
() + (÷)  [ : 麳 ]
8ȹ (19ȹ)   wheat  髤મ  lái

(ٽ: ); (); ű(٣); ̸(٣); ()
() + 匊(Ѷ㱹)
8ȹ (19ȹ)   malt   
ٽ() .
() ܬ٣.
() . 麯.

(ٽ) ( )
  [ : 麹 ]
8ȹ (19ȹ)  

(ܿ)
() + 匋(׸)  [ : 𪌼 ]
8ȹ (19ȹ)   barley-cake  ȫમ  táo

ȥҺ(أ)
() + ()  [ : 𪌽 ]
8ȹ (19ȹ)   rye  󡤪Ϫમ  hún

(糒); ̼(糗) (糒 )
() + 备()  [ : 𪌾 ]
8ȹ (19ȹ)   bèi

(ܿ)
() + (ױ)  [ : 𪍀 ]
8ȹ (19ȹ)  

ϡ(ܿ)
() + 彔()  [ : 𪍄 ]
8ȹ (19ȹ)  

ߡб(礱)
() + ()  [ : 𪍅 ]
8ȹ (19ȹ)   bran  衤મΪ 

ʡ̼(糗); ()
ơ ̸(٣)
() + 隹()  [ : 𪍇 ]
8ȹ (19ȹ)   chǎo, mài

(ܿ) (䴵 )
() + ܴ(츦)  [ : 䴵 ]
8ȹ (19ȹ)   bǐng
9
ȹ

а(); (飩) (麪 )
() + ()  [ ü : 面 ]
9ȹ (20ȹ)   wheat flour; noodles  ٫󡤫󡤪મ  miàn

а(); (飩) ( )
  [ : 麺 ]
9ȹ (20ȹ)   miàn

ݡ()
() + 咼(ԺԾ)  [ : 𪍌 ]
9ȹ (20ȹ)   gruel of millet seed  磌  suò

Ρ ι ()
() + ݶ()  [ : 𪍏 ]
9ȹ (20ȹ)  

ʡ (麨)
() + (θ)  [ : 𪍑 ]
9ȹ (20ȹ)   parched barley flour  竦મ  chāo

()
敄() + ()  [ : 𪍓 ]
9ȹ (20ȹ)   móu, mào

(ܿ)
  [ : 𪍔 ]
9ȹ (20ȹ)   dry rice-cake  ۪  suǒ
10
ȹ

(ب)
() + (߳)  [ : 䴾 ]
10ȹ (21ȹ)   cuó, cuò, yè, zhěn, zǐ

̰ (); ζ(糏)
() + 冡()  [ : 䴿 ]
10ȹ (21ȹ)   yeast  ⫦  méng

а縦 (覈)
() + (Ҹ)  [ : 䵀 ]
10ȹ (21ȹ)   suǒ

Ÿ(舂)
֡()
() + (缳)  [ : 𪍛 ]
10ȹ (21ȹ)   rice-grits; bran  ġĪު  sù, xiè

¡()
() + 昷()  [ : 𪍝 ]
10ȹ (21ȹ)   yùn

()
() + ()  [ : 𪍠 ]
10ȹ (21ȹ)  

ڡ(ܿ)
() + 尃()  [ : 𪍡 ]
10ȹ (21ȹ)  
11
ȹ

а簡 (ݯ)
() + ()  [ : 䵁 ]
11ȹ (22ȹ)   qiàng

а()
() + 啇(ص)  [ : 䵂 ]
11ȹ (22ȹ)   wheat flour  ƫમ  zhí

(); ؾ ()
() + ()  [ : 䵅 ]
11ȹ (22ȹ)   parch  ˪  áo

а ̸(麶)
() + 离(Ÿ)  [ : 麶 ]
11ȹ (22ȹ)   lí, chī

б(礱)
() + ذ()  [ : 𪍤 ]
11ȹ (22ȹ)   bran  Ыમ 

á޺(ܿ)
() + ֧(մ)  [ : 𪍦 ]
11ȹ (22ȹ)   oatcakes  󡤪મ  liǎn

ζ(ܿ)
() + غ()  [ : 𪍩 ]
11ȹ (22ȹ)   bun  ޫ󡤪ު󪸪檦  mán

(); ζ(糏)
  [ : 𪍭 ]
11ȹ (22ȹ)   méng
12
ȹ

(); б(麩)
() + (Ȳ)  [ : 䵃 ]
12ȹ (23ȹ)   barley  મ  kuàng, huáng

ü Ĵ()
() + (ٲü)  [ : 𪍲 ]
12ȹ (23ȹ)  

(䬾); 綱(ܿ)
() + ()  [ : 𪍳 ]
12ȹ (23ȹ)   glutinous rice jelly    suǐ

á(ܿ)
() + 粦(Ҹ)  [ : 𪍴 ]
12ȹ (23ȹ)   lián

޺(ܿ)
() + (Ҽ)  [ : 𪍶 ]
12ȹ (23ȹ)   cake made of new barley  󡤪મ  shàn
13
ȹ

dz () (麷 )
  [ : 䵄 ]
13ȹ (24ȹ)   fēng, pěng

šܺ()
() + 豦(̰)  [ : 𪍸 ]
13ȹ (24ȹ)   tiny grain  衤મ 

(ܿ)
() + (̸)  [ : 𪍹 ]
13ȹ (24ȹ)  

ȯ(ܿ)
() + 睘(󺼰)  [ : 𪍺 ]
13ȹ (24ȹ)   huán

а(麪)
() + (Ŭ)  [ : 𪍻 ]
13ȹ (24ȹ)   zào
14
ȹ

̰ () (䴿 )
() + ()  [ : 䵆 ]
14ȹ (25ȹ)   méng
15
ȹ

β ; Ѻ()
() + ()  [ : 𪍿 ]
15ȹ (26ȹ)   kuàng
17
ȹ

(糱)
(뼳) + ()  [ : 𪎃 ]
17ȹ (28ȹ)   sprout of barley  ġમ䪷  niè
18
ȹ

dz ()
() + (dzdz)  [ : 麷 ]
18ȹ (29ȹ)   parched barley  ۫મ  fēng, pěng
19
ȹ

(ܿ)
() + (׹)  [ : 𪎆 ]
19ȹ (30ȹ)   luó
20
ȹ

ۡ ()
() + ()  [ : 𪎇 ]
20ȹ (31ȹ)   zuó
Copyright © 2002 by Zonmal.com All Rights Reserved.