(Ѩ); (); ϴ()
(ĥ) + ٩(׸)
0ȹ (6ȹ)   4II  blood  ġ  xiě, xuè 


η() ȯŰ .
() ü ģ ͵.
Ϲ() () . (Ϲ) (Ϲ) .
[ ھ ....]
2
ȹ

()
() + ()  [ : 𧖧 ]
2ȹ (8ȹ)   breath  ƫ򪹪  tíng, xīng

() (𧖧 )
  [ : 𧖨 ]
2ȹ (8ȹ)   tíng
3
ȹ

ٽϴ(); () ( )
ϴ() (卹 譌)
() + ()  [ : 䘏 ]
3ȹ (9ȹ)  

Ȳ()
(Ҹ) + ()  [ : 衁 ]
3ȹ (9ȹ)   blood    huāng

(ެ)
  [ : 衂 ]
3ȹ (9ȹ)  

ϴ(̸)
  [ : 𧖪 ]
3ȹ (9ȹ)   qíng
4
ȹ

(ެ) (衄 )
  [ : 䘐 ]
4ȹ (10ȹ)  

; ۵()
() + (ƴϺ)  [ : 衃 ]
4ȹ (10ȹ)   blood-clotted  ϫ  pēi
衃() . .

(ެ); dz; ϴ()
() + ()  [ : 衄 ]
4ȹ (10ȹ)   nosebleed  Ϫʪ 
衄() ǰ . ެ.

߸()
() + 夬()  [ : 𧖫 ]
4ȹ (10ȹ)   què

Ȳ() (衁 )
  [ : 𧖭 ]
4ȹ (10ȹ)   huāng
5
ȹ

ơ() ( )
  [ : 䘑 ]
5ȹ (8ȹ)   mài, mò

(-׸ Ǹ ߶ )
() + (ݹ)  [ : 衅 ]
5ȹ (11ȹ)   blood-stained  󡤪̪  xìn
6
ȹ

ߡ(); ; ν(); Ѹ(٣)
() + ()  [ ü : 众 ]
6ȹ (12ȹ)   4II  crowd; many  嫦  zhòng, zhōng 


(߰) .
Ϣ(߱) Կ . Ǵ .
(߷) dz. İ ̳ ̳ĸ ϴ .
[ ھ ....]

ơ(թ) ( )
() + (Ƹ)  [ : 衇 ]
6ȹ (12ȹ)   mài, mò

̡(); (߯ͮ); Ƿ ׸ƴ ٸ.
() + ()  [ : 衈 ]
6ȹ (12ȹ)   carbleed  ĪުĪ  èr

󱼿 ǰ (); Ǹ ϴ(咯)
() + ()  [ : 衉 ]
6ȹ (12ȹ)   spit blood  Ϫ 
7
ȹ

֡ ()
  [ : 䘒 ]
7ȹ (13ȹ)   baby's penis    zuī, zuǐ

Ƿ ĥϴ()
() + (Ҹ)  [ : 𧖵 ]
7ȹ (13ȹ)   mǎn

ٽϴ()
() + ()  [ : 𧖷 ]
7ȹ (13ȹ)   worry (about)  ǫ쪨 
8
ȹ

DZ; ()
() + ()  [ : 䘓 ]
8ȹ (14ȹ)   blood  󡤪ΪĪ  kàn, kào

(醢) (𥂘 )
䏙(Ž) + ()  [ : 𧖺 ]
8ȹ (14ȹ)   tǎn

(̳)
() + (ȤȤ)  [ : 𧖻 ]
8ȹ (14ȹ)   guó

ϴ() (ϥ )
() + Ϥ(㹰)  [ : 𧖼 ]
8ȹ (14ȹ)   ǒu
9
ȹ

ϴ(); ϴ(ϥ)
() + (հ)  [ : 䘔 ]
9ȹ (15ȹ)   spit blood  Ϫ 
10
ȹ

ġ(葅)
䒱() + ()  [ : 𧖫 ]
10ȹ (16ȹ)   zhēng

dz(刲)
() + (̱)  [ : 𧗇 ]
10ȹ (16ȹ)   thrust to bleed  ̪ުĪ  jī, qí, jǐ, jì

()
() + ()  [ : 𧗈 ]
10ȹ (16ȹ)   sweat  ɫ  nú, nù
11
ȹ

ȣǶ(汙)
() + 虖(¢ȣ)  [ : 𧗌 ]
11ȹ (17ȹ)   bloody sweat  Ǫ 
12
ȹ

(醢)
(ä) + ()  [ : 𧗎 ]
12ȹ (18ȹ)  
13
ȹ

֡ () (䘒 )
  [ : 𧗔 ]
13ȹ (19ȹ)   zuī, juān

()
  [ : 𧗕 ]
13ȹ (19ȹ)   pus  ɫ  nóng
14
ȹ

()
() + ()  [ : 𧗖 ]
14ȹ (20ȹ)   blood  諦 

(ެ) (衄 )
() + ެ(ں)  [ : 𧗗 ]
14ȹ (20ȹ)  
15
ȹ

(); (ެ)
() + ١(ſ)  [ : 衊 ]
15ȹ (21ȹ)   blood-stained  Ыġ٫ġ  miè
衊蠓() .
衊() .
18
ȹ

ϴ(߿)
  [ : 衋 ]
18ȹ (24ȹ)   grieve  端  xì, hé

() (䘓 )
  [ : 𧗛 ]
18ȹ (24ȹ)   kàn
Copyright © 2002 by Zonmal.com All Rights Reserved.