ݮ
Ρ屺(ְϢ, 盎); 纴; 屸(ʰ); 뷮()
谡 ҷϰ ư .
0ȹ (6ȹ)   barrel  ա۪Ȫ  fǒu
ݮ(α) 谡 а ׸.
ݮ(ι) 屸 .
ݮڷ(ι) 屺 .

Ρ屺(ְϢ, 盎) (ݮ )
  [ : 𦈢 ]
0ȹ (6ȹ)   fǒu
2
ȹ

θ(ة); (ˣ); (ժ) (卸 )
  [ : 缷 ]
2ȹ (8ȹ)   xiè
3
ȹ

η()
ݮ(屺) + ()  [ : 䍂 ]
3ȹ (9ȹ)  

ס׾Ƹ; (甖)
ݮ(屺) + (ΰ)
3ȹ (9ȹ)   jar    gāng
(׸) ; ó Ÿ .
(׿) ׸ .
() ĥ ̰ ſ ׸ Ѱ.

η() (䍂 )
  [ : 𦈣 ]
3ȹ (9ȹ)  
4
ȹ

׸(); (ܺ)
()
  [ : 䍃 ]
4ȹ (10ȹ)   unglazed earthenware  諦ɪ  yáo, yóu

Ρҿ (); ()
ݮ(屺) + (ȭ)  [ : 缹 ]
4ȹ (10ȹ)   fǒu

(); ׸ (); ̺; (); (); ½̴()
ݮ(屺) + 夬()
4ȹ (10ȹ)   4II  deficient  ġ  quē
Τ() . л ð .
() ٹó ƴ.
() Ƿ.
[ ھ ....]

(); ׸ () ( )
  [ : 缼 ]
4ȹ (10ȹ)   quē

ԡ׸ ̸(٣)
  [ : 𢻂 ]
4ȹ (10ȹ)   guī

Ҵ()
ݮ(屺) + (ȭ)  [ : 𦈦 ]
4ȹ (10ȹ)  

׸(); ׸()
ݮ(屺) + 开(Ұ)  [ : 𦈨 ]
4ȹ (10ȹ)   xíng
5
ȹ

÷()
ݮ(屺) + ()  [ : 䍄 ]
5ȹ (11ȹ)   be broken off  ƫ󡤪  diǎn

ɡڸ ޸ 屺()
ݮ(屺) + ֵ(Ͽݷ)  [ : 䍅 ]
5ȹ (11ȹ)   líng

ڷ(ڷ)
ݮ(屺) + 宁()  [ : 䍆 ]
5ȹ (11ȹ)   zhù

(ܺ)
ݮ(屺) + ()  [ : 䍇 ]
5ȹ (11ȹ)   tà, pī

η() (缾 )
  [ : 䍈 ]
5ȹ (11ȹ)   píng

()
ݮ(屺) + (ٸ)  [ : 䍉 ]
5ȹ (11ȹ)   zhǎi, qián

Ρ(盎) (ݮ )
ס׾Ƹ(甖) ( )
ݮ(屺) + (Ϳ)  [ : 缻 ]
5ȹ (11ȹ)   fǒu

ߡ ׸()
ݮ(屺) + (ٺ)  [ : 缽 ]  [ ü : 钵 ]
5ȹ (11ȹ)  

ū ()
巩() + ݮ(屺)  [ : 𦈩 ]
5ȹ (11ȹ)   gǒng

ߡ(ܺ)
  [ : 𦈬 ]
5ȹ (11ȹ)   zuǐ
6
ȹ

屸(); Ǯ()
ݮ(屺) + (б)  [ : 䍊 ]
6ȹ (12ȹ)   bellow  ժ  jué, jiāo

ס ׸(); м(); (缿筩)
ݮ(屺) + (ӱ)  [ : 缿 ]
6ȹ (12ȹ)   box; chest  Ϫ  hòu
缿筩() ϴ .
缿() û ΰ 鼺 ޴ .

׸() ( )
  [ : 𦈯 ]
6ȹ (12ȹ)  

׸()
  [ : 𦈰 ]
6ȹ (12ȹ)   jiē, jiā

׸ ̸(٣)
ݮ(屺) + ()  [ : 𦈲 ]
6ȹ (12ȹ)   kāi
7
ȹ

Ρ (ڱ)
ݮ(屺) + ݡ(̻ܺ)  [ : 𦈴 ]
7ȹ (13ȹ)  

׸()
ݮ(屺) + 巠(ϼ)  [ : 𦈵 ]
7ȹ (13ȹ)   xíng, jīng

屺(ݮܬ٣)
ݮ(屺) + (ƴҺ)  [ : 𦈶 ]
7ȹ (13ȹ)   barrelike earthen container  ϫ۪Ȫ  bēi
8
ȹ

屺()
ݮ(屺) + (帮)  [ : 䍋 ]
8ȹ (14ȹ)   chuí

Ρ 屺(ݮ)
ݮ(屺) + 咅(ħ)  [ : 䍌 ]
8ȹ (14ȹ)   small barrellike earthen container  ի۪Ȫ  bù, fú

η; 屺(); ()
ݮ(屺) + ܴ(ƿ츦)  [ : 缾 ]
8ȹ (14ȹ)   barrellike earthen container  ӫ竦Ī  píng
缾() ȿ ִ .
缾() 屺. .
缾() 屺 .

; ׾Ƹ(罋)
ݮ(屺) + ˪()  [ : 罁 ]
8ȹ (14ȹ)   gāng

׸()
ݮ(屺) + (ȤȤ)  [ : 𦈸 ]
8ȹ (14ȹ)   earthenware  諯Ȫ 

ߡ׸ ()
ݮ(屺) + (η)  [ : 𦈺 ]
8ȹ (14ȹ)   zhǒu

ܡ()
ݮ(屺) + 戔(ĥ)  [ : 𦈻 ]
8ȹ (14ȹ)   a wine cup  󡤪  zhǎn
9
ȹ

屺(ݮ); ڹ(甂)
ݮ(屺) + ()  [ : 𦈺 ]
9ȹ (15ȹ)  

̸(٣)
ݮ(屺) + (ſ)  [ : 𦉂 ]
9ȹ (15ȹ)   zhōng
10
ȹ

׸(ڱ)
.
ݮ(屺) + ()  [ : 䍍 ]
10ȹ (16ȹ)   raw earthenware  䪫ʪɪ  gǔ, gù, guàng, kòu

ޡ纴; (ܺ); ̸(٣)
  [ : 罃 ]
10ȹ (16ȹ)   pot; pitcher  ߪ  yīng
罃甈(ް) ´ .

÷()
ݮ(屺) + ׺(ӹ)  [ : 𦉉 ]
10ȹ (16ȹ)   a steaming basket  嫦  liù
11
ȹ

ϴ(); ׸ ()
(Ҹ) + ݮ(屺)  [ : 罄 ]
11ȹ (17ȹ)   vacant  ʪ  qìng
罄(氥) Ͽ .
罄匱() Ͽ ϰ .
罄() .

ϡƴ(); ; ()
ݮ(屺) + 虖(¢ȣ)  [ : 罅 ]
11ȹ (17ȹ)   cleft    xià
罅ש(Ϸ) 繰 ƴ. 繰 .

() (θ )
ݮ(屺) + λ()  [ : 罆 ]
11ȹ (17ȹ)   guàn

֡׸ ̸(٣)
ݮ(屺) + ()  [ : 𦉎 ]
11ȹ (17ȹ)   suī

ϡƴ(); () (罅 )
  [ : 𦉏 ]
11ȹ (17ȹ)   xià
12
ȹ

ء; () ( )
ݮ(屺) + ()  [ : 罇 ]
12ȹ (18ȹ)   wine pot  󡤪  zūn
罇罍(ط) . 罍.

(Ϣ)
ݮ(屺) + (ĥ)  [ : 罈 ]
12ȹ (18ȹ)   tán

(Χ)
ݮ(屺) + (չٴ)  [ : 罉 ]
12ȹ (18ȹ)   chēng

׸()
õ .
  [ : 𦉕 ]
12ȹ (18ȹ)   shàn, chàn
13
ȹ

ԡ׸ ()
毄(εĥ) + ݮ(屺)  [ : 罊 ]
13ȹ (19ȹ)   (of a vessel) empty  Ī 

ˡ(); â()
(׷) + ݮ(屺)  [ : 罋 ]
13ȹ (19ȹ)   pot; jar  諦  yòng
罋廡(˹) .
罋牖() ư . ´ .

õ׸(); ; (۷) (䍎 )
  [ : 𦉙 ]
13ȹ (19ȹ)   cùn
14
ȹ

ޡ ۰ 谡 θ ū ׸(Ϣ)
賏(ڰ̿) + ݮ(屺)  [ ü : 罂 ]
14ȹ (20ȹ)   jar    yīng
ݮ(޺) 屺. ڿ. 谡 ũ ֵ̰ , δ ׸.
(޼) ͺ .
(޼ȭ) ͺ .

׸ ()
  [ : 𦉝 ]
14ȹ (20ȹ)   xìn

ԡ ū (罋); ׸(Զ) (㽉 )
() + ݮ(屺)  [ : 𦉞 ]
14ȹ (20ȹ)   earthenware  󡤪ɪ  hàn, jiàn
15
ȹ

ڡ ׸ (); ׸(盥)
畾(簥Ƿ) + ݮ(屺)  [ : 罍 ]
15ȹ (21ȹ)   jar; pot  髤뫤  léi
罍() .
罍() ū .
罍() ǥ鿡 ׸ .

ˡ׸ ̺; ()
  [ : 𦉟 ]
15ȹ (21ȹ)   (of the brim of) a Vessel  ġ 
16
ȹ

׾Ƹ(甒属); ׸()
ݮ(屺) + Ӿ(帱)  [ : 罎 ]
16ȹ (22ȹ)   bottle  󡤫ɫ󡤪Ȫ  tán

Ρ ׸ ; (罍)
ݮ(屺) + (׸)  [ : 罏 ]
16ȹ (22ȹ)  
17
ȹ

õ׸(); ; (۷)
ݮ(屺) + (õõ)  [ : 䍎 ]
17ȹ (23ȹ)   spindle  󡤪Ȫ  cùn

ɡڸ ޸ 屺(ܺ)
ݮ(屺) + 霝(÷)  [ : 𦉢 ]
17ȹ (23ȹ)   an eared barrelike earthen container  쫤  líng

ɡڸ ޸ 屺(ܺ)
霝(÷) + ݮ(屺)  [ : 𦉣 ]
17ȹ (23ȹ)   líng
18
ȹ
θ
η; (); ö(筩)
ݮ(屺) + 雚(Ȳ)
18ȹ (24ȹ)   water bucket  Ī  guàn
θ() Ǯ Į.
θ() ̴ ׸.

ˡη; (ܺ)
.
雝(ҹ̻) + ݮ(屺)  [ : 𦉥 ]
18ȹ (24ȹ)   well-bucket  Ī  yōng, wèng
20
ȹ

ˡ()
  [ : 𦉧 ]
20ȹ (26ȹ)  
Copyright © 2002 by Zonmal.com All Rights Reserved.