¯; (竦)
տ ִ ׷ սϿ ִٴ ǥ .  [ : 廾 ]
0ȹ (3ȹ)   hold  竦  gǒng
1
ȹ

ԡ() ( )
  [ : 廿 ]
1ȹ (4ȹ)   twenty  嫦˪媦  niàn, rù

(ܣ); ϴ()
  [ : 开 ]
1ȹ (4ȹ)   kāi
2
ȹ
ܧ
(ή); (ϫ); չٴ ġ()
ݡſϴ(ե); ̸(٣)
(ø) + (޵)
2ȹ (5ȹ)   crown  ٫󡤪  biàn
ܧ髦() ̳ .
ܧ() å Ӹ . Ӹ.
ܧ() .
3
ȹ

̡(); ׸δ; (); (); źϴ()
(ڱ) + (ո)  [ : 异 ]
3ȹ (6ȹ)   retire    yì, yí
4
ȹ

(); ش() (ѥ ͯ)
  [ : 弃 ]
4ȹ (7ȹ)  

աϴ(); ϴ(); ſ(ٲ); (); ()
() + (ո)
4ȹ (7ȹ)   3II  mock  ƪ  nòng, lòng
() ϴ .
() ϴ .
() . . ̾ .
[ ھ ....]

С ()
() + (ո)  [ : 弅 ]
4ȹ (7ȹ)   high hill  ի󡤪  fén

ԡȰ(拊)
  [ : 𢌳 ]
4ȹ (7ȹ)   knob of an arrow  ˪  kuí
5
ȹ

šߴ()
() + (ո)  [ : 弆 ]
5ȹ (8ȹ)   store  硤ު 

μ ޵(ڪ)
  [ : 𢌻 ]
5ȹ (8ȹ)   hold up with two hands   
6
ȹ

Ѳ(); ̸(٣)
(); (); ̸(ߣ٣); θ(ΰ)
() + (ո)  [ : 弇 ]
6ȹ (9ȹ)   cover  󡤫󡤪  yǎn, yàn
弇() . .

ٵ(ѳ); ٵ δ(Ѥ)
(Ŭ) + (ո)  [ : 弈 ]
6ȹ (9ȹ)   badug   
7
ȹ

ũ()
() + (ո)  [ : 弉 ]
7ȹ (10ȹ)   zàng, zhuǎng

ǡָԹ(摶); ()
  [ : 𢍏 ]
7ȹ (10ȹ)   a rice-ball  󡤪˪᪷  juàn
9
ȹ

ʸ ϴ()
  [ : 𢍚 ]
9ȹ (12ȹ)   wèi
11
ȹ

ϴ(); ϴ(ڸ); () ( )
() + (ո)  [ : 㢡 ]
11ȹ (14ȹ)   jiǎng
12
ȹ

(); ϴ(); (壊) ( )
  [ : 㢢 ]
12ȹ (15ȹ)  

(); ϴ(); (壊); ϴ(Ө); øϴ(ϼ); 帮(仆)
() + (ո)
12ȹ (15ȹ)   3II  corruption  ث֪  bì 
ʫ() ڱ Ī().
() ڱ Ī.
() .
[ ھ ....]
13
ȹ

() ( )
(Ұ) + (ո)  [ : 㢣 ]
13ȹ (16ȹ)   lift up    jìng, qíng
Copyright © 2002 by Zonmal.com All Rights Reserved.